Betalen en tarieven

Betalen

Kosten tandarts
Voor de kosten van de behandelingen door uw tandarts ontvangt u een rekening. Op deze rekening ziet u hoe de kosten zijn opgebouwd uit de verschillende handelingen die hebben plaatsgevonden. Alle onderdelen van uw behandeling zijn voorzien van een speciale code die omschreven staat op de rekening. 

Facturatie door Infomedics
Om u alle aandacht en goede zorg te kunnen bieden hebben wij het verzenden en innen van onze rekeningen uitbesteed aan Infomedics. Een gespecialiseerd, professioneel en betrouwbaar bedrijf voor de administratieve verwerking van tandartszorg. Meer informatie vindt u op www.infomedics.nl. Betalingsregeling nodig ? Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Misschien lukt het u niet om op tijd te betalen. Neem dan zo snel mogelijk contact op met de Servicedesk van Infomedics op 036-2031900 of via de website van Infomedics. Zij helpen u, indien nodig, met een betalingsregeling. 

Uw gegevens veilig bij Infomedics
Bij Infomedics zijn uw gegevens in goede handen. Meer over deze privacybescherming leest u op www.infomedics.nl/privacy.

Vaste tarieven op uw zorgrekening
Bij elke verrichting die wij tijdens de behandeling hebben uitgevoerd, hoort een vast tarief dat door de Nederlandse Zorgautoriteit is vastgesteld. Voor meer informatie over de tarieven voor tandheelkunde, kijkt u op www.allesoverhetgebit.nl.

Tarieven

Hieronder vindt u de actuele lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit1.