Medische gegevens

Medische gegevens

Het is belangrijk dat u ons informeert over uw gezondheid. Om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen zijn wij graag op de hoogte omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, etc. Uw gegevens worden met alle zorg en veilig behandeld.